A szigetközi monitoringról

A magyar-szlovák szigetközi monitoring fő célja, hogy kölcsönösen rögzítse és értékelje a bősi vízlépcsőrendszer működésében bekövetkezett környezeti változások hatását. Az elemzés a térség élő- és élettelen részére terjed ki, melynél az alapvető kérdés, hogy hogyan képezi le a fauna valamilyen mérhető tulajdonságaival a térség ökológiai feltételrendszerében bekövetkezett változásokat. A monitorozás az Öreg-Duna és Mosoni-Duna által behatárolt területen történik. A kutatási területek az erdészeti, a talajnedvességre vonatkozó, a fitocönológiai, a hidrobiológiai, az algákra és mohákra vonatkozó, valamint a zoológiai vizsgálatokra terjednek ki. A kapott adatok átfogó értékeléséhez, a folyamatban lévő hágai eljárásban a magyar érdekek érvényesítéséhez szükség van az érintett természettudományos szakterületek kutatóinak összehangolt munkájára. A monitoring részeként a közös tevékenység adatcseréből és ezeknek az adatoknak az értékeléséből áll. Alkalomszerű terepbejárások és közös mérések is megtörténhetnek a vizsgálatok során. Az átadandó adatkört (a mérőhelyeket, a mért paramétereket, a mérési gyakoriságot) a per során meghatározott Szabályzat mellékletei ezt tételesen rögzítik is. A magyar és a szlovák fél évente rendszeresen kicserélik az éves adatokat és értékelést tartalmazó Nemzeti Jelentést, ezt követően közösen készítik a Közös Éves Jelentést. Az elmúlt évtizedekben jelentős mennyiségű adat cserélt gazdát. Sok hasznos ismeret, értékes tapasztalat gyűlt össze az évtizedek során. A Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. a bős-nagymarosi jogvita keretében magyar-szlovák szigetközi környezeti monitoring működtetése és finanszírozása érdekében szükséges kormányzati intézkedésekről szóló 1941/2017. (XII. 11.) Korm. határozat 5. pontban foglalt feladat végrehajtásában vesz részt a 2018-as évtől kezdődően.

 

MBFSZ

​​​​​1. ábra Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat által használt szonda lehelyezése hidrogeológiai vizsgálathoz

 

Talajnedvesség

2.ábra Talajnedvességi vizsgálat (Széchenyi István Egyetem mérése)

 

ELTE minta
3.ábra Fitocönológiai vizsgálat elvégzése (Eötvös Loránd Tudományegyetem mérése)

 

 

ERTI_Kisbodaki mintaterület felvétele lézerszkennerrel_Szabo_Andras
4. ábra Erdővédelmi monitoring mintaterületének felvétele lézerszkennerrel

 

 

Vízmintavételi eszközök

5. ábra Vízmintavételi eszközök