A Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovák Köztársaság Kormánya 1995-ben megállapodott az „egyes ideiglenes műszaki intézkedésekről és vízhozamokról a Dunában és a Mosoni-Dunában”. A Megállapodás 1-3 szakaszaiban felsorolt környezeti hatások felmérésére működtetett közös monitoring műszaki és technikai előírásait - a hatásterületet, a mintavételi és mérési helyeket, a mintavételi és mérési gyakoriságot, az adatcsere körét és gyakoriságát – a Megállapodás Szabályzata és a közösen felvett jegyzőkönyvek írják le.

A fenékküszöb és a vízpótlás környezetre gyakorolt hatásának megítéléséhez kerültek közösen kiválasztásra a vizsgálandó fizikai, kémiai, biológiai paraméterek és ehhez lett alárendelve a közös monitoring tevékenység felépítése és teljes technikai spektruma. Kiegészítő megfigyelések továbbá a meder morfológiai és üledékvizsgálatai, hidrogeológiai vizsgálatok, a területhasználatok változásának valamint a felszín alatti vizek utánpótlódásának vizsgálata.

A közös monitoring fő célja, hogy kölcsönösen rögzítse és értékelje a hatásterület felszíni és felszín alatti víztereinek vízháztartásában bekövetkező mennyiségi és minőségi változásokat, ezekhez kapcsolódóan a talajnedvességben, az erdőkben és a főbb biológiai indikációs paraméterekben történő változásokat.

A megállapodás értelmében a felek a Szigetközben ill. a Csallóközben 1995. óta működő monitoring rendszerek megfigyeléseit külön-külön Nemzeti Jelentés formájában értékelik ki. Az elfogadott és kölcsönösen átadásra kerülő Nemzeti jelentések alapján a magyar és a szlovák fél Közös Éves Jelentést készít a fenékküszöbös vízpótlás hatásairól, melyet az érintettek rendelkezésére bocsátjuk.

A honlapon bemutatásra kerülnek a monitoringban részt vett munkacsoportok által végzett feladatok, melyeket éves szinten meg kell ismételni. A készítők által üzemeltetett adatbázis tartalmazza az összes vizsgálatba vont terület mért adatát éves szinten lebontva.

Az érdeklődők számára a „Publikációk” és „Tanulmányok” menüpontokban a témához kapcsolódó tudományos szakanyagok válnak elérhetővé.