Szigetköz Natura 2000 területének térképe

 

Szigetköz kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület és a különleges madárvédelmi terület

Natura 2000 terület hivatalos adatai:

Terület azonosítója:

HUFH30004

Terület elnevezése:

Szigetköz

Terület besorolása:

kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület és különleges madárvédelmi terület

Terület kiterjedése:

17184,85 ha

Érintett települések:

Abda, Ásványráró, Bezenye, Darnózseli, Dunakiliti, Dunaremete, Dunaszeg, Dunaszentpál, Dunasziget, Feketeerdő, Gönyü, Győr, Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly, Halászi, Hédervár, Kimle,Kisbajcs, Kisbodak, Kunsziget, Lipót, Máriakálnok, Mecsér, Mosonmagyaróvár, Nagybajcs, Nagyszentjános,Öttevény, Püski, Rajka, Vámosszabadi, Vének

 

 

A Natura 2000 terület kijelölésének elsődleges célja a Szigetköz a Duna és a Mosoni-Duna közösségi jelentőségű természeti értékeinek megőrzésére.A terület kétségtelenül a Duna hazai szakaszának egyik legnagyobb kiterjedésű és legérintetlenebb része, amely változatos életközösségeknek ad otthont. A diverz és mozaikos élőhelyszerkezet a síkságra kilépő Duna mellékágakra szakadása okozza, így hozva létre számtalan szigetet, zátonyt és hordalékkúpot.

Sajnálatos módon a bősi vízlépcső megépítése és üzemeltetése miatt jelentős mértékben sérültek a természetes élőhelyek, ami a vízgazdálkodási problémáknak tudható be elsősorban, ugyanis a terület állapotát elsősorban a Duna és mellékágainak vízhozama határozza meg.

A helyenként drasztikus emberi átalakító tevékenység ellenére is értékes természeti környezet maradt fenn. A folyó mentén nagy kiterjedésben maradtak meg természetes puhafa ligeterdők (91E0), amely egyben a domináns élőhelytípusa a területnek a maga 30%-os borításával. Korántsem ilyen kiterjedésben, de még nagyobb kiterjedésű természetközeli keményfaligetek (91F0) találhatók a Duna mentén. A fátlan területeken jellemzően mocsár- és lápréteket, valamint üde kaszálóréteket találunk.

Az élővilág gazdagságát mutatja, hogy 50 közösségi jelentőségű állatfaj van jelenleg szamon tartva a Natura 2000 területen. A Duna és a Szigetköz vízfolyásainak kiemelten gazdag halfaunával bírnak. A gerinctelenek közül hazánk egyik legritkább és legveszélyeztetettebb bogárfajának, a remetebogárnak (Osmoderma eremita) vannak még életképes állományai, köszönhetően, hogy a ligeterdők még szép számmal tartalmaznak idős, odvas faegyedeket. A lipóti Holt-Duna ritka emlős faja az északi pocok (Microtus oeconomus mehelyi), melynek legnagyobb populációit a Szigetköz területén találjuk. A közösségi jelentőségi növényfajok közül jelenlegi ismereteink szerint kizárólag a kúszó zeller (Apium repens) fordul elő.

A különleges madárvédelmi terület jelölő fajai közül legnagyobb számban a récefélék fordulnak elő, de az ártéri madárközösség értékes tagjai még a gémfélék, a fekete gólya és a barna kánya, melyek fészkelnek is a területen.