Kijelölés alapjául szolgáló fajok

*Az alább felsorolt fajok, a viza kivételével, mind jelölő fajai a Natura 2000 területnek.

Név

Tudományos név

 
 

Növények

 

Kúszó zeller

Apium repens

 

Gerinctelenek

 

Apró fillércsiga

Anisus vorticulus

 

Nagy hőscincér

Cerambyx cerdo

 

Skarlátbogár

Cucujus cinnaberinus

 

Lápi szitakötő

Leucorrhinia pectoralis

 

Nagy szarvasbogár

Lucanus cervus

 

Nagy tűzlepke

Lycaena dispar

 

Sötét hangyaboglárka

Maculinea nausithous

 

Vérfű-hangyaboglárka

Maculinea teleius

 

Erdei szitakötő

Ophiogomphus cecilia

 

Remetebogár

Osmoderma eremita

 

Tompa folyamkagyló

Unio crassus

 

Harántfogú törpecsiga

Vertigo angustior

 

Hasas törpecsiga

Vertigo moulinsiana

 

Halak

 

Balin

Aspius aspius

 

Vágó csík

Cobitis elongatoides

 

Botos kölönte

Cottus gobio

 

Széles durbincs

Gymnocephalus baloni

 

Selymes durbincs

Gymnocephalus schraetzer

 

Viza

Hucho hucho

 

Réti csík

Misgurnus fossilis

 

Szivárványos ökle

Rhodeus sericeus amarus

 

Halványfoltú küllő

Romanogobio albipinnatus

 

Leánykoncér

Rutilus pigus

 

Törpecsík

Sabanejewia aurata

 

Lápi póc

Umbra krameri

 

Német bucó

Zingel streber

 

Magyar bucó

Zingel zingel

 

Kétéltűek

 

Vöröshasú unka

Bombina bombina

 

Dunai tarajosgőte

Triturus dobrogicus

 

Hüllők

 

Mocsári teknős

Emys orbicularis

 

Madarak

 

Csörgő réce

Anas crecca

 

Tőkés réce

Anas platyrhynchos

 

Vörös gém

Ardea purpurea

 

Barátréce

Aythya ferina

 

Kontyos réce

Aythya fuligula

 

Bölömbika

Botaurus stellaris

 

Kerceréce

Bucephala clangula

 

Fekete gólya

Ciconia nigra

 

Fekete harkály

Dryocopus martius

 

Nagy kócsag

Egretta alba

 

Rétisas

Haliaeetus albicilla

 

Törpegém

Ixobrychus minutus

 

Kis bukó

Mergellus albellus

 

Bakcsó

Nycticorax nycticorax

 

Kis kárókatona

Phalacrocorax pygmeus

 

Emlősök

 

Nyugati piszedenevér

Barbastella barbastellus

 

Közönséges denevér

Myotis myotis

 

Eurázsiai hód

Castor fiber

 

Közönséges vidra

Lutra lutra

 

Északi pocok

Microtus oeconomus mehelyi