Kijelölés alapjául szolgáló élőhelyek

Élőhely kódja

Élőhely neve

Kiterjedés (ha)

Borítás (%)

91

éger- és kőrisligetek, puhafás ligeterdők, láperdők

1590

30

3160

láptavak és hínárnövényzetük

17,18

0,1

3260

gyors áramlású vízfolyások hínárnövényzete

17

0,001

3270

ártéri magaskórós pionír növényzet

53

0,001

6260

pannon homoki gyepek

2

0,1

6210

szálkaperjés-rozsnokos félszáraz gyepek

17

0,2

6410

kékperjés láprétek

6

2

6440

ártéri mocsárrétek

494

3

91F0

keményfás ligeterdők

1033

6

7230

mészkedvelő üde láp- és sásrétek

0,17

0,001

3130

törpekákás iszapnövényzet

1,72

0,01

3150

természetes jellegű eutróf tavak és hínárnövényzetük

171,83

1

6250

pannon löszsztyeppek

68

0,5

6510

üde magas füvű kaszálórétek

145

1