Erdővédelmi monitoring

 

A szigetközi erdők monitoring vizsgálata kisebb megszakítással 1986 óta zajlik. A vizsgálatok a térség erdeinek növekedési viszonyainak és egészségi állapotának dokumentálását célozzák.

A monitoring mintaterületeken zajlik, melyek többsége mindig is a hullámtérben helyezkedett el úgy, hogy a mintapontok a Dunakiliti és Győrzámoly közötti folyószakasz teljes hosszát lefedjék. A mintaterek száma a néhány darabtól a több tucatig változott az évek során. Korábban a mintaterületeket a faállományok letermelésével párhuzamosan áthelyezésre kerültek. Jelenleg fix mintaterekkel dolgozunk, melyek elhelyezkedését az 1. ábra mutatja. 

Erti

 

A térségben folytatott vizsgálatok között elsősorban a faterméstani vizsgálatokat kell megemlíteni, melyek a monitoring egyik fő célját szolgálják. Ennek keretében egyes fáknak és faállományoknak az éves magassági-, és átmérő növekedését követjük nyomon (2. ábra). A korábbi időszakokban ez a tématerület kiegészült egy ma már nem folytatott, szűkebb mérés sorozattal, ami egyes fák vegetációs időszakon belüli, heti kerületnövekedését dokumentálta.

 

Erti2

 

A fatermési vizsgálatokon kívül a monitoring tevékenységei közé tartozott a felszínborítási kategóriák változásának, ill. a faállományok egészségi állapotának és vitalitásának vizsgálata terepi megfigyelések és távérzékelt adatok értékelésével, mely tevékenységet jelenleg nem folytatjuk, de lehetősége továbbra is fennáll (3. ábra).

 

Erti3

 

A mintaterületek egy részén az újraszerveződő monitoring tevékenységek közé felvettük az éven belüli talajvízszint ingadozás monitoringját és egy meteorológiai állomást is telepítünk a növekedési és (egészségi) állapot környezeti paraméterekkel való összevetése céljából.